Voorwaarden GP-Campers 2014

Huurder en chauffeur:
De huurder en de chauffeur(s) dienen 2 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. De camper mag uitsluitend worden bestuurd door de in het contract genoemde bestuurders. De caravan mag alleen getrokken worden door een bestuurder die minimaal 2 jaar in het bezit is van een voor de caravan geldig rijbewijs.

Huurprijzen en huurperiode:
De huurprijzen zijn gebaseerd op 1 volle kalenderweek en zijn inclusief WA + verzekering, wegenbelasting en een complete inventaris. De caravan valt onder de wa verzekering van het trekkende voertuig. Tot de inventaris behoort een volle brandstoftank, gasfles, 220 V aansluitkabels met verloopstekkers, (fietsendrager),  toiletvloeistof en een standaard keuken inventaris. De huurprijzen zijn exclusief brandstof, tol en verkeersovertredingen. Er geldt geen kilometer beperking. (tenzij uitdrukkelijk vermeld) De huurperiode loopt van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met de verhuurder is  verboden. Hiervoor wordt door de verhuurder minimaal 250,00 euro per dag in rekening gebracht.

De minimale huurperiode is één week. In het hoogseizoen is de minimale huurperiode twee weken.

Bestemming:
Alle landen welke staan vermeld op de groene kaart mogen worden bezocht. Een uitzondering hierop zijn landen welke in oorlog zijn of waar onrust dreigt. In geval van twijfel dient de huurder vooraf de reisbestemming te overleggen met de verhuurder.

Gebruik:
Bij het afhalen van de camper of caravan volgt een instructie over de werking van de camper en de toebehoren. Roken in de camper of caravan is verboden.  Het meenemen van huisdieren niet toegestaan. Het dak mag niet betreden worden.
 
Onderhoud:
De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, lege watertanks en van binnen en buiten schoongemaakt. De camper of caravan dient in dezelfde staat te worden ingeleverd. Met uitzondering van het reinigen van de bovenkant van het dak. Wordt de camper of caravan niet schoon ingeleverd dan zullen de schoonmaakkosten ten bedrage van 100,00 euro worden ingehouden op de waarborgsom.

Het normale onderhoud van de camper (reiniging binnenzijde) en de motor (controle olie,koelvloeistof bandenspanning e.d) dient door de huurder tijdens de huurperiode te worden uitgevoerd.

Schade, pech of ongeval:
Bij het afhalen van de camper of caravan zal eventuele aanwezige schade worden vermeld op het aflevering rapport.
De huurder zal alles in het werk stellen om pech te voorkomen. Door de verhuurder wordt een verzekering afgesloten voor pechhulp in het buitenland en repatriëring van de camper. Hier geldt echter ook een eigen risico tot maximaal 1000 euro per gebeurtenis.

Het advies is zelf een goede reisverzekering af te sluiten.

Bij schade, pech of ongeval met de camper of caravan dient de huurder z.s.m. contact op te nemen met de verhuurder via het afgesproken nummer. Bij een ongeval dient de huurder al de noodzakelijke gegevens op te nemen en het in de camper aanwezige Europesche schade formulier in te vullen. Indien mogelijk zal men enige foto’s maken van de situatie en gegevens noteren van eventuele getuigen. De huurder dient door de plaatselijke autoriteiten een rapport of proces verbaal te laten maken. De huurder dient zich te houden aan de instructies van de verhuurder. Uitsluitend in overleg uitgevoerde reparaties worden vergoed. Het eigen risico voor de gehele buitenzijde bedraagt per gebeurtenis 1000,00 euro. Interieurschade is niet verzekerd en voor risico van de huurder behoudens normale slijtage.

Betaling en waarborgsom:
Bij reservering dient 50 % van het totale huurbedrag contant te worden betaald of binnen 8 dagen te zijn overgemaakt. De resterende 50 % van de huursom dient te zijn voldaan of bijgeschreven voor aanvang van de huurperiode. De reservering kan pas worden gegarandeerd na ontvangst van een ondertekend huurcontract, de ontvangst van een kopie van het rijbewijs en de eerste betaling. De waarborgsom bedraagt 1.000,00 euro Voor aanvang van de huurperiode dient de waarborgsom per bank of contant te zijn voldaan.

De huurder dient eventueel zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 

Calamiteiten:

Mocht de camper t.g.v. een calamiteit (schade of pech) niet beschikbaar zijn bij de aanvang van de huurperiode dan zal de verhuurder trachten een vervangende camper of caravan op tijd ter beschikking te stellen.

Mocht dit niet naar tevredenheid zijn van de huurder dan volgt ontbinding van het huurcontract en restitutie van de huurkosten of indien de huurtermijn door de calamiteit later aanvangt dan in het huurcontract is bepaald dan volgt evenredige restitutie van de huurkosten.

Annulering:
Annulering door de huurder kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden .
Bij annulering is de huurder verschuldigd:

– tot 5 weken voor aanvang van de huurperiode 25 % van de huursom

– binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode 90 % van de huursom

– vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100 % van de huursom

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper tijdens de huurperiode zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

De verhuurder adviseert de huurder om een annulering verzekering af te sluiten bij de eigen verzekeraar.